Menu
Sepetim

Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar

a) www.ersepeti.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mevlana Mahallesi Sultanahmet Caddesi Aker St. No: 1/22 Esenyurt/İSTANBUL adresinde mukim GNS eTicaret (Bundan böyle “Ersepeti” olarak anılacaktır).

b) www.ersepeti.com.tr internet sitesine üye olan/olmayan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

Bu Sözleşme’nin konusu Ersepeti’nin sahip olduğu internet sitesi www.ersepeti.com.tr ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.ersepeti.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Ersepeti'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Ersepeti tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Ersepeti'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Ersepeti'nin sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.ersepeti.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.ersepeti.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.ersepeti.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Ersepeti'yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ersepeti'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Ersepeti, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.ersepeti.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Ersepeti'nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. Bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ersepeti’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Ersepeti'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Ersepeti'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Ersepeti'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.ersepeti.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Ersepeti mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Ersepeti tarafından www.ersepeti.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Ersepeti kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Ersepeti, üyenin www.ersepeti.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Ersepeti’ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Ersepeti tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Ersepeti’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Ersepeti’un kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.ersepeti.com.tr/gizlilik-ve-cerez-politikasi adresinden ulaşabilir.

3.14. Ersepeti, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Ersepeti’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Ersepeti ve Ersepeti web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Ersepeti web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Ersepeti web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Ersepeti, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Ersepeti web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Ersepeti, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Ersepeti'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Ersepeti, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 

4. SP Pazarlama Sistemi Açısından Doğan Haklar ve Bu Hakların Kullanımı

4.1. SP Pazarlama Sistemini herhangi bir üyelik işlemi gerektirmemektedir

4.2. Ersepeti, SP Sistemi kapsamında kullanıcılarından ilave bir ön koşul, ön ödeme veya bilgi talep etmemektedir ve etmeyecektir. Bu madde, Madde 4.14 kapsamında dahi değişiklik arzetmemektedir.

4.3. SP Sistemi kapsamında kullanıcılara yapılacak ödemeler 1 (bir) defaya mahsus ve en çok 750 TL olarak yapılır.

4.4. Kullanıcıya yapılan ödemeden kaynaklı kullanıcı tarafında doğan/doğabilecek olan gelir vergisi ersepeti tarafından ödenecek olup kullanıcıya hiçbir sorumluluk ve görev yüklenmemektedir. Bu madde, Madde 4.14 kapsamında dahi değişiklik arzetmemektedir.

4.5. Kullanıcı ödemeleri, kullanıcının talebi üzerine bağlantılarının incelenmesi akabinde, kullanıcının bağlantılarından 14+1 gün içinde ürün iadesi gerçekleştirmemiş olan kullanıcılar dikkate alınarak yapılmaktadır.

4.6. Kullanıcılara ait SP Bakiyeleri, ersepeti sisteminde SP olarak kayıt altına alınmakta olup kullanıcı bakiyesi en az 50 SP olması durumunda ödeme almaya hak kazanılmaktadır.

4.7. Ersepeti’ ne üye kullanıcılar bakiye bilgilerine ersepeti.com.tr de “SP Bakiyesi” sekmesinden, üye olmayan kullanıcılar info@ersepeti.com.tr adresine gönderecekleri mail ile bakiye bilgilerine erişebilirler.

4.8. SP Bakiyesinde toplanan 10 SP, Türk Lirası olarak 8 TL’ ye karşılık gelmektedir.

4.9. Kullanıcıların ödemeleri yalnızca banka yoluyla veya PTT aracılığıyla isme yapılmaktadır.

4.10. SP Bakiyeleri ersepeti tarafından haftalık ve aylık olarak takip edilmekte olup, kullanıcılara verilen SP kodlarının geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır.

4.11. Ersepeti, SP Pazarlama Sistemi dahilinde oluşturduğu verileri* 1 (bir) yıl süre arşivinde saklar ve 1 (bir) yılın sonunda tüm arşivleri siler. 

4.12. SP Sistemi yalnızca "Yazlık Sepet" ve "Kışlık Sepet" ürünlerinde geçerlidir.
4.13. Özel Cuma İndirim Günleri haricinde (perşembe günü 23:59' dan cuma gecesi 23:59' a kadar) SP Sistemi haftanın 6 günü aktif olarak kullanılabilecektir. Cuma günü ilgili ürünlerden satın alan kullanıcılarımıza SP Kodu üretilmeyecek, mevcut SP Kodları referans olarak kullanılamayacaktır. (Açıklama: Özel Cuma indirimleri yüklü indirimler olduğundan SP Sistemi ile birleştirilmesi firma ekonomik durumunu etkilemektedir, bu sebeple böyle bir düzenleme yapılmıştır)

4.14. Ersepeti, SP Pazarlama Sistemi’ nin kapsamını genişletebilme veya daraltabilme hakkını daima saklı tutar.

*Arşivlenen Veriler: kullanıcı SP bakiyesi, kullanıcı referansları/tavsiyeleri, kullanıcı SP ödemeleri

5. Özel Cuma İndirimleri

5.1 Ersepeti.com.tr' un tüm kullanıcıları için düzenlemiş olduğu indirim kampanyasıdır.
5.2 Her hafta cuma günü, perşembe gecesi 23:59' dan cuma gecesi 23:59' a kadar geçerli olan, "Yazlık ve Kışlık Sepet" ürünlerinde kullanılabilen bir kampanyadır.
5.3 Kampanya dahilinde indirim tutarı her bir ürün için 30 TL' dir.

6. İndirim Kuponlarının Kullanılması

6.1 İndirim kuponları kısıtlı süreli veya sınırsız süreli olarak Ersepeti.com.tr tarafından tanımlanan kodlardan oluşmaktadır.
6.2 Bireysel olarak tanımlanabileceği gibi reklam amacıyla kurumsal firmalara da tanımlanabilir.
6.3 Kullanıcılar ödeme sayfasında kupon kodlarını ilgili bölüme yazarak indirimlerinden faydalanabilirler.
6.4 Kurumsal reklam amaçlı yapılan ve cafe, AVM, restoran vs. gibi alanlarda sunulan ikram promosyonlarında kullanılan indirim kodları da Madde 6' ya dahildir.

7. Kampanyaların ve Pazarlama Yöntemlerinin Kullanılmı
7.1 Kullanıcılar, kampanyaları veya pazarlama yöntemlerini birleştirilerek kullanamamaktadırlar.
7.2 Herhangi bir indirimden kampanyalar aracılığı ile faydalanan kullanıcılar için SP Pazarlama Sistemi' nde kullanabilecekleri bir SP Kodu üretilmemektedir ve bu kullanıcıların indirimli yaptıkları alışverişlerde referans olarak kullanabilecekleri SP kodları geçerli sayılmamaktadır.

8. Sözleşmenin Feshi

Sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Ersepeti tarafından üyeliğinin iptal edilmesine veya kullanıcının ersepeti ile olan ticari ilişkisinin karşılıklı mutabakat ile (iade vs.) sonlandırılmasına kadar yürürlükte kalacaktır. Ersepeti üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Özellikle ersepeti’ nin tasarlamış olduğu SP Pazarlama Sistemini sabote etmeye yönelik gerçekleştirilecek alışveriş girişimlerimde, sahte alışverişlerde, üyelik sözleşmesi anında ersepeti tarafından tek taraflı fesh edilerek ilgili IP adresi ve kişi ile alakalı yasal yollara gidilebilecektir.

9. İhtilaflerin Halli

Sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Alışveriş deneyiminizi kolaylaştırmak için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.